Lité podlahy

Anhydritový podlahový potěr je tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelací určená pro vnitřní podlahy umožňující dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytvářející ideálně rovnou a hladkou podlahovou plochu pro finální nášlapnou vrstvu – dlažba, plovoucí podlahy, PVC, koberce, parkety… nebo při určitých úpravách může sloužit jako finální podlaha.

Po zaschnutí se vyznačuje homogenní a pevnou strukturou. Je vyráběn z pojiva na bázi síranu, jemnozrnného kameniva, vody a chemických přísad ovlivňující zpracovatelnost směsi a konečné vlastnosti anhydritového potěru.

Výroba probíhá na betonárkách na základě průkazních zkoušek pomocí přesného dávkovacího zařízení odkud je směs přepravována autodomíchávači na stavbu v konzistenci pro konečné zpracování. Zde je směs speciálním čerpadlem pomocí gumových hadic dopravena až na místo určení.

Je vhodný pro všechny druhy interiérových podlahových konstrukcí do novostaveb, ale i rekonstrukcí obytných budov, bytové domy, obytné domy, staveb administrativních i obchodních center, objektů občanské vybavenosti, školy, nemocnice a podobně. Není vhodný do trvale vlhkých a venkovních prostor.

Výhody

 • ideálně rovný a hladký povch
 • odpadá složité a náročné štěrkování
 • vysoká pevnost
 • lepší izolační vlastnosti
 • biologická nezávadnost
 • menší zátěž a spotřeba materiálu
 • průchodnost podlahy za 1 až 2 dny
 • zatížitelnost po 4 - 5 dnech
 • výrazné zkrácení doby stavby
 • zvýšení světlé výšky místnosti
 • pro pokládku nepotřebujete elektřinu
 • snadná pokládka finálních nášlapných vrstev
 • nejrychlejší způsob pokládky
 • ideální pro podlahové topení

Oblasti použití

 • roznášecí vrstva v těžkých plovoucích podlahách
 • náhrada cementových potěrů (vyjma vlhkých míst jako bazény, prádelny, atd...)
 • potěr pro podlahové topení
 • potěr na oddělovací vrstvě